• Joyousness Me Time

  Joyousness Me Time

  Zorg goed voor jezelf. Jij bent belangrijk

 • Joyousness Me Time

  Joyousness Me Time

  Zorg goed voor jezelf. Jij bent belangrijk

 • Joyousness Me Time

  Joyousness Me Time

  Zorg goed voor jezelf. Jij bent belangrijk

 • Joyousness Me Time

  Joyousness Me Time

  Zorg goed voor jezelf. Jij bent belangrijk

 • Joyousness Me Time

  Joyousness Me Time

  Zorg goed voor jezelf. Jij bent belangrijk

 • Joyousness Me Time

  Joyousness Me Time

  Zorg goed voor jezelf. Jij bent belangrijk.

Privacybeleid Joyousness me-time

privacybeleid joyousness me time

Joyousness me-time en de bescherming van uw persoonsgegevens

Inleiding

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Deze wet vraagt organisaties en dienstverleners op correcte wijze om te gaan met persoonsgegevens van cliënten. Ook wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Bedrijfsgegevens:

Contactgegevens

Blog Joyousness me-time is een onderdeel van:

CoCoJoyousness

Grunewaldstraat 35

1328 VB Almere

KVK 50744525

BTW nummer NL822904196B01

me-time@cocojoyousness.nl

+31 (0)612609041

Welke persoonsgegevens vraagt Joyousness me-time van u:

 • Naam
 • (Mobiel) telefoonnummer 
 • Email adres
 • Geslacht

Met welk doel vraagt Joyousness me-time deze gegevens:

 • Voor het onderhouden van contact 
 • Voor het uitvoeren van de opdracht  (interview mooie mensen)
 • Voor het sturen van (vak)inhoudelijk informatie en/of wetenswaardigheden
 • Voor het toesturen van een (digitale) nieuwbrief 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Joyousness me-time bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dan wel die termijn die de wet van ons vraagt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Standaard Persoonsgegevens :  fiscale bewaartermijn 7 jaar 

Verstrekken aan derden

Joyousness me-time verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met onze bedrijven waarmee we samenwerken (voorbeeld onze accountant),  Strengthscope rapport, die uw  gegevens verwerkt in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst, zodat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. MyParcel en Woocommerce Mollie voor de verzending van de producten. 

Wat betekent de AVG (GDPR) voor mij als Partner van het bol.com Partnerprogramma?

In het kader van het bol.com Partnerprogramma wordt er door bol.com gegevens verwerkt die onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en ook onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te merken zijn als persoonsgegevens, zoals zoek- surf, en koopgedrag en IP-adressen. Wij halen deze gegevens (deels) op van de website van onze Partners om vast te kunnen stellen of de bijdrage van de Partner heeft geleid tot een aankoop, en de Partner recht heeft op een vergoeding. Bol.com is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving. Omdat bol.com deze gegevens zelfstandig verzamelt en verwerkt, en onze Partners alleen op geaggregeerd niveau toegang tot deze gegevens ontvangen, bestaat er tussen bol.com en de Partner geen verwerkersrelatie in de zin van de wet. Het is dan ook niet nodig om voor het Partnerprogramma een verwerkersovereenkomst te sluiten.

Cookies

De website van Joyousness me-time maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Social media 

Op de website Joyousness me-time staat een social media knop Twitter en Facebook . Door gebruik te maken van deze social media deelt u mogelijk uw gegevens met het betreffende social medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser. Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is te vinden op de Twitter, Pinterest en Facebook website.

WordPress statistieken verzamelt. Automatisch gegevens omtrent bezoekersaantallen en paginaviews en houdt daarvan statistieken bij. De verzamelde gegevens zijn echter geheel geanonimiseerd. Wij verstrekken deze niet aan derden of adverteerder. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw  persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Joyousness me-time . U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering of een verzoek sturen tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar me-time@cocojoyousness.nl. Wij zullen uw aanvraag binnen 1 maand behandelen.

Ook kunt u een melding indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens mocht u bemerken dat er iets niet goed gaat met de verwerking van uw gegevens 

( via website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl )

Wijzigingen beleid

Joyousness me-time behoud zich het recht om het privacybeleid aan te passen, zeker wanneer de wetgeving hierom vraagt. Het is dan raadzaam om nog eens dit beleid te raadplegen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 juli 2022

Ons website-adres is: https://verginiaspier.com.

Joyousness Me Time